Jiráskova turistická chata

Dobrošov 71
Kontakt: tel.: +420 725 506 540
Aktuální informace na www.jiraskovachata.cz

Jiráskova turistická chata na Dobrošově je nejvyhledávanějším turistickým místem v okolí Náchoda.
Původní turistická útulna Klubu českých turistů z roku 1896 již po roce 1900 svou kapacitou nestačila
stále rostoucí návštěvnosti, a tak se v r. 1912 zrodil projekt chaty nové. Jeho autorem byl architekt
Dušan Jurkovič. Stavbu však oddálila první světová válka. Po jejím skončení a vzniku samostatného
československého státu myšlenka postavit novou turistickou chatu znovu ožila a byla spojena se
jménem spisovatele Aloise Jiráska, rodáka z blízkého Hronova.