Nová radnice

Masarykovo náměstí 40
Kontakt: tel.: +420 491 405 111
Aktuální informace na www.mestonachod.cz

Radnice byla slavnostně otevřena 21. ledna 1904. Je to nárožní budova s 46 m vysokou hodinovou
věží s arkádovým vyhlídkovým ochozem a čtyřmi oblouky podloubí. V horní třetině věže je zavěšen
hodinový stroj pohánějící věžní hodiny. Z prvního patra věže na náměstí shlíží socha zakladatele
města Hrona z Náchoda, nad ní je umístěn městský znak. Dle návrhu M. Alše je vytvořil sochař Čeněk
Vosmík. Podle kresebného návrhu M. Alše, vytvořeného na kartonech, vznikla i figurální sgrafita
provedená malířem Láďou Novákem (restaurována naposledy v roce 2000). Na sgrafitech jsou mj.
jezdecká vyobrazení sv. Václava, Jiřího z Poděbrad a postavy dvou měšťanů a purkmistra. Pod
pásovou římsou věže z obou stran nároží jsou z otvorů vykloněny hlavy měšťana a měšťanky v krojích
z 16. století, vzájemně na sebe pohlížející. Fasáda je zdobena rustikou a figurálními sgrafity. Okna
prvního a druhého patra z čelního pohledu na budovu byla vytvořena technikou vitráže z barevných
skel skládané do olova a dotváří tak malovanou květinovou výzdobu interiérových prostor. Interiér se
vyznačuje bohatou výzdobou, zejména zasedací sál, salonek, pracovna starosty a chodby.
Budova je prohlášena kulturní památkou.

V sudém roce v jarních měsících probíhá Den otevřených dveří.