Regionální muzeum v Náchodě

Masarykovo náměstí 18
Kontakt: tel.: +420 491 423 248, +420 724 156 909, e-mail: info@muzeumnachod.cz
Aktuální informace na www.rmn.wz.cz

Stálá expozice Dějiny Náchoda a Náchodska zachycuje období od mladého paleolitu až po
současnost. Její součástí je sedm dioramat s 25 figurínami v životní velikosti zachycujících významné
dějinné momenty v regionu. Expozici doplňují dva rozměrné modely: Náchod v první čtvrtině 19.
století a 12 metrů dlouhý model opevnění 1935–1938, největší svého druhu v České republice.
V budově Základní umělecké školy v Tyršově ulici můžete v otevírací době navštívit expozici
Regionálního muzea, která se obměňuje v pravidelných intervalech. Výstavní síň Regionálního muzea
v Náchodě je zpřístupněna (v době konání výstav): út – ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00.
Pobočky RMN: výstavní síň v Náchodě, Jiráskovo muzeum a rodný domek Aloise Jiráska v Hronově,
Muzeum města Police nad Metují se starou roubenou školou, Pevnost Dobrošov (součást
československého opevnění z let 1935–1938).

Otevírací doba: út – ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00