Kostel sv. Vavřince

Farní kostel byl umístěn do středu Masarykova náměstí a jeho výstavba začala v průběhu druhé
třetiny 14. století. Měl obdélnou loď s užším pětibokým presbytářem na východní straně, jehož nároží
zesilovaly opěráky. Součástí kostela byla i jižní věž, později zvaná Eva. Mezi léty 1380–1400 byl
zaklenut presbytář kostela dodnes dochovanou gotickou žebrovou klenbou s konzolami ve tvaru
fantastických masek a zvířecích hlav. V letech 1550–1552 přistavěli náchodští měšťané k severní
straně presbytáře druhou vyšší věž, která krátce sloužila jako městská hláska a byla později nazvána
Adam.

Bohoslužby se konají denně mimo pondělí.