Kościół św. Wawrzyńca

Kościół parafialny został zlokalizowany na środku rynku (Masarykovo náměstí), jego budowa
rozpoczęła się w II połowie XIV wieku. Miał prostokątną nawę z węższym, pięciobocznym
prezbiterium po wschodniej stronie, którego rogi wzmacniały filary. Część kościoła stanowiła również
wieża południowa, nazwana później Ewa. W latach 1380–1400 prezbiterium kościoła uzyskało
zachowane do dziś gotyckie sklepienie żebrowe, ze wspornikami w kształcie fantastycznych masek i
głów zwierząt. Od 1550 do 1552 roku mieszczanie miasta dobudowali od północnej strony
prezbiterium drugą, wyższą wieżę, która przez krótki okres służyła jako wieża sygnałowa i miejsce
ogłoszeń miejskich, później zyskała miano Adam.

Msze św. odbywają się codziennie, oprócz poniedziałków.