Miasto Náchod (346 m n.p.m.) położone jest po obu stronach rzeki Metuji. Zostało założone w 1254 roku i jest naturalnym historycznym, turystycznym, administracyjnym i przemysłowym centrum całego obszaru, poczynając od „Bramy“ aż po cypel broumowski. W samym mieście znajduje się cały szereg zabytkowych obiektów: renesansowy zamek z ogrodem francuskim, na rynku (Masarykovo náměstí) gotycki kościół św. Wawrzyńca, barokowy stary ratusz, neorenesansowy nowy ratusz, budynek poczty i inne. W Náchodzie urodzili się: czeski pisarz i emigracyjny wydawca Josef Škvorecký (1924–2012), dramatopisarz i satyryk Vratislav Blažek (1925–1973) i inni. Z miastem tym są też związane dzieła pisarza Aloisa Jiráska „Skaláci”, „Na dvoře vévodském” czy „U nás”. W mieście znajduje się muzeum regionalne oraz galeria sztuki. Náchod jest miastem granicznym, bezpośrednio sąsiadującym z polską Kudową-Zdrojem oraz innymi polskimi uzdrowiskami przygranicznymi Dusznikami-Zdrojem i Polanicą-Zdrojem.

W samym mieście i jego bliskiej okolicy działa szereg stowarzyszeń, które swoimi działaniami przyczyniają się do ubogacenia życia kulturalnego i sportowego. Corocznie dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się duże imprezy kulturalne: Náchodská Prima Sezóna – festiwal twórczości studenckiej i przegląd jazzowy, uroczysty pokaz ogni sztucznych, odbywający się 7.05. z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej, Camerata Nova Náchod – przegląd kameralnych zespołów muzycznych, odpust św. Wawrzyńca, Náchodzkie Uroczystości Kurońskie, Náchodzka Jesień Sztuki oraz szereg innych imprez w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie i bożonarodzeniowym. Rok kulturalny w Náchodzie jest urozmaicony i interesujący.