Město Náchod (346 m n. m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní „Branky“ až po Broumovský výběžek. V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb – renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí, stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (1924–2012), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925–1973) a dalších. K městu se vztahují díla Aloise Jiráska „Skaláci“, „Na dvoře vévodském“, „U nás“ atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění. Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu-Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Duszniki-Zdrój a Polanica-Zdrój.

Ve městě a blízkém okolí rozvíjí svoji činnost řada spolků a občanských sdružení, které svými aktivitami přispívají k bohatému kulturnímu a sportovnímu životu. Pravidelně se každý rok těší zájmu občanů významné kulturní akce – Náchodská Prima sezóna – festival studentské tvořivosti a přehlídka jazzu, slavnostní ohňostroj k ukončení druhé světové války vždy 7. 5., Camerata Nova Náchod – hudební přehlídka komorních sdružení, Vavřinecká pouť, Náchodské Kuronské slavnosti, Náchodský výtvarný podzim a řada dalších akcí v předvánočním a vánočním čase. Kulturní rok v Náchodě je pestrý a zajímavý.