Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych został założony w roku 1993 i jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Leży w Górach Stołowych na granicy z Republiką Czeską, których czeska część obejmuje Broumovské stěny, również podlegające ochronie. Powierzchnia Gór Stołowych wynosi niemal 63 km2, a najwyższymi szczytami są Szczeliniec Wielki (919 m n. p. m.) i Skalniak (915 m n. p. m.). Reliefy, wzbogacone o różnorodne formy erozji piaskowca, przyjmujące formę głębokich szczelin, labiryntów i bloków skalnych czy ostańców o niezwykłych kształtach, czynią Góry Stołowe tak wyjątkowymi na obszarze całej Polski. Najbardziej znaną formacją skalną są „Błędne Skały”.