Teatr Miejski Dr. Josefa Čížka

Masarykovo náměstí 74
Aktualne informacje na www.hotel-beranek.com, www.beraneknachod.cz

Budowa náchodzkiego Hotelu U Beranka rozpoczęła się w 1912 roku. Wykonanie projektu
architektonicznego zostało powierzone inż. dr Aloisowi Čenskiemu, który projektował m. in. obiekty
teatru na Vinohradach w Pradze czy domy mieszczańskie na Smíchovie. Zdobienia i sztukaterię
wykonał rzeźbiarz Josef Pekárek, który posiadał bogate doświadczenia z prac przy znanych obiektach
praskich. Po prawej stronie przedniej fasady znajduje się mały balkon, pod którym jest umieszczona
tablica pamiątkowa z czarnego marmuru z napisem „Stąd, dnia 28 października 1918 roku, została
przekazana mieszkańcom Náchodu radosna wieść, że zostało odnowione Państwo Czeskie”.