Żydowska Architektura

Cmentarz żydowski, park żydowski, park przy urzędzie celnym

Stary cmentarz żydowski znajduje się w Náchodzie przy skrzyżowaniu ulic Českých bratří i Na
Hamrech. Spełniał swoją funkcję do 1929 roku. Podczas II wojny światowej stele i cały cmentarz
zostały kompletnie zniszczone. Do dziś są tu pogrzebane szczątki ludzkie, o czym niewiele osób wie.
Po wojnie miejsce to zostało zmienione na park, który z czasem tracił swój wdzięk i przestał być
miejscem – spoczynku. W chwili obecnej pod egidą stowarzyszenia działającego przy Szkole
Podstawowej im. Komenskiego miejscu przywracany jest odpowiedni charakter.

Nowy cmentarz żydowski

Nowy cmentarz żydowski powstał w latach 1925–1929, powyżej cmentarza chrześcijańskiego i
niedaleko stacji kolejowej w miejscowości Staré Město pod Klínkem. W 1943 tereny te zostały
zdewastowane i sprofanowane przez nazistów. 30 października 1949 roku na cmentarzu odsłonięty
został pomnik ku czci ofiar II wojny światowej. Cmentarz do dziś używany jest do chowania zmarłych.