Galerie výtvarného umění v Náchodě

Smiřických 272
Kontakt: tel.: +420 491 423 245
Aktuální informace na www.gvun.cz

Galerie se nachází v krásném prostředí zámeckého parku v budově bývalé zámecké jízdárny.
Adaptací jízdárny v roce 1983 vznikla architektonicky výjimečná bezbariérová výstavní síň, patřící
k nejpůsobivějším v České republice. V lichých letech galerie představuje v přízemí od dubna do
listopadu sbírku ruského malířství 19. a počátku 20. století, na ochozu menší proměnné autorské
výstavy. V sudých letech pak prezentuje rozsáhlými retrospektivami významné, zvláště solitérní,
umělecky zralé osobnosti českého výtvarného umění. Každoročně probíhá v závěru sezóny
monumentální přehlídka regionálního umění – Náchodský výtvarný podzim.

Otevírací doba: út – ne 9:00 – 17:00