Městské divadlo Dr. Josefa Čížka

Masarykovo náměstí 74
Aktuální informace na www.hotel-beranek.com, www.beraneknachod.cz

Stavba náchodského Beránku začala v roce 1912. Architektonickým řešením byl pověřen Ing. Dr. Alois
Čenský, který navrhoval např. objekty Vinohradského divadla a Měšťanské besedy na Smíchově.
Sochařskou a štukatérskou výzdobou byl pověřen akad. sochař Josef Pekárek, který měl bohaté
zkušenosti z výzdoby významných pražských architektonických skvostů. Na čelní pravé straně budovy
je malý balkon a pod ním pamětní deska z černého mramoru s nápisem: „Odsud 28. dne měsíce října
1918 podána náchodským radostná zvěst, že obnoven Český stát“.