Židovská architektura

Židovský hřbitov, židovský park, park u celní správy

Starý židovský hřbitov se nachází u křižovatky ulic Českých bratří a Na Hamrech v Náchodě. Zde se
pohřbívalo do roku 1929. Za druhé světové války byly náhrobky a celý hřbitov kompletně zničeny.
Ostatky lidí jsou tu dodnes, což mezi lidmi není moc známo. Po válce se z tohoto místa stal park, který
postupem času ztrácel na své kráse a přestal být důstojným pietním místem. V současné době se pod
hlavičkou občanského sdružení při Základní škole Komenského tomuto místu navrátila jeho
důstojnost.

Nový židovský hřbitov

Nový židovský hřbitov vznikl v letech 1925–1929 nad křesťanským, poblíž železniční zastávky ve
Starém Městě pod Klínkem. Tento pozemek byl nacisty v roce 1943 zdevastován a zneuctěn. 30. října
1949 byl na hřbitově odhalen památník židovským obětem druhé světové války. Hřbitov se dodnes
používá k pohřbívání.